Política de privacitat

Política de privadesa del lloc web

Som una empresa on la transparència en la informació és fonamental per establir una relació de confiança amb les persones que formen el nostre projecte i amb els nostres proveïdors i clients, sent la protecció de les dades personals de les persones que confien en nosaltres de vital importància, per la qual cosa volem mitjançant la present política de privadesa informar-vos sobre com recaptem i com tractem o utilitzem aquestes dades. En aquesta política de privadesa s’estableixen les bases sobre les quals l’empresa tracta les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliten els nostres usuaris a través de la pàgina web.

Aquesta política sempre serà aplicable quan es facilitin dades a l’empresa, la qual serà responsable de les vostres dades (Responsable del Tractament de les Dades), i a través de qualsevol dels formularis de contacte o subscripció on es recullin dades de caràcter personal (nom, email, etc.).

A què ens comprometem?

  • A respectar la privadesa dels nostres usuaris i tractar les seves dades personals amb el consentiment d’aquests.
  • A tractar les dades personals que estrictament necessitem per donar el servei sol·licitat, i tractar-les de forma segura i confidencial, prenent les mesures necessàries per evitar-ne l’accés no autoritzat i l’ús indegut.
  • A no utilitzar les dades personals per a fins per les quals no hem obtingut prèviament el consentiment.
  • A no donar les dades personals a tercers ni compartir-les.
  • A conservar les dades personals durant el temps estrictament necessari per a la finalitat concreta per la qual han estat proporcionades.

Qui és el responsable de les vostres dades personals?

Nom de l’empresa: BANDERT PARTNERS, S.L.
NIF: B43845213
Adreça postal: C/CASTELL DE PRADES, 2, 43850, CAMBRILS, TARRAGONA

Què és una dada personal? Tractament de dades personals

Una dada personal és tota informació sobre una persona física identificada o identificable. Es considera persona física identificable tota persona la identitat de la qual es pugui determinar directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com ara un nom, un número d’identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona.

Així mateix, el tractament de dades personals implica qualsevol operació o conjunt d’operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, sigui per procediments automatitzats o no, com ara la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d’habilitació d’accés, confrontació o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.

Quins tractaments realitzem sobre les vostres dades personals i per a quines finalitats?

Sol·licitud d’informació per part de l’usuari
Gestionar la sol·licitud d’informació remesa per part de l’usuari a través del formulari de contacte i/o adreça de correu electrònic, correu postal i/o número de telèfon facilitat a través del lloc web.

Subscripció a newsletter
Gestionar la subscripció a l’enviament de newsletter.

Treballar amb nosaltres mitjançant l’enviament del currículum
Gestió de CV rebuts a través del formulari disponible al lloc web. Així com dels vídeos de presentació adjuntats a la sol·licitud.

Alta i accés al perfil d’usuari
Gestió de l’alta i de l’accés al portal d’usuari mitjançant el compte d’usuari i la contrasenya corresponent.

Gestió de comentaris al bloc
Gestionar l’enviament i la recepció dels comentaris que l’usuari hagi publicat al bloc.

Quines dades personals captem?

A través de la nostra pàgina web podem demanar dades personals per a diferents finalitats:

Sol·licitud d’informació per part de l’usuari
Captarem el vostre nom, adreça de correu electrònic, número de telèfon, així com aquelles dades personals que ens hagi facilitat amb motiu de la consulta plantejada.

Subscripció a newsletter
Captarem la vostra adreça de correu electrònic.

Treballa amb nosaltres mitjançant l’enviament de currículum
Captarem el seu nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon, experiència laboral i acadèmica, així com qualsevol altra informació addicional que hagi inclòs en el vostre CV. També captarem la seva imatge mitjançant el vídeo de presentació que ens hagi facilitat.

Alta i accés al perfil d’usuari
Adreça de correu electrònic i contrasenya, així com qualsevol altra dada que s’hagi facilitat per tal de crear el vostre compte o perfil.

Gestió de comentaris al bloc
Qualsevol dada que s’hagi facilitat en publicar el comentari corresponent.

Depenent de la finalitat per la qual s’aportin les dades, seran requerides les dades estrictament necessàries.

És important que l’usuari sigui conscient de les dades que aporta i la finalitat per la qual ho fa perquè en el moment que les facilita està acceptant que recopilem, emmagatzemem i utilitzem aquestes dades per a la finalitat requerida, podent en qualsevol moment retirar el consentiment prestat pels llits oportuns sent el consentiment de l’interessat la base legal i legitimació per al tractament de les seves dades personals.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals?

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, necessitem una base de legitimació per al tractament de les vostres dades personals. La base de legitimació n’és el consentiment.

¿Qué derechos tiene sobre los datos personales?

Com a usuari, pot exercir els drets següents:

Dret d’accés: Teniu dret a obtenir per part de l’empresa confirmació de si s’estan tractant o no les vostres dades personals que, i si escau, quines dades tracta.

Dret de rectificació: Teniu dret a aconseguir per part de BANDERT PARTNERS, S.L., la rectificació de les dades personals inexactes que us concerneixin. A la sol·licitud de rectificació haureu d’indicar les dades que voleu que es modifiquin.

Dret d’oposició: Teniu dret a oposar-vos a qualsevol moment, per motius relacionats amb la vostra situació particular, que dades personals que us concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en l’interès legítim de l’empresa. En aquest cas, l’empresa deixarà de tractar les dades personals, tret que acreditem motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Dret de supressió: Teniu dret a obtenir per part de BANDERT PARTNERS, S.L. la supressió de les dades personals que us concerneixin.

Dret a la portabilitat de les dades: Teniu dret que l’empresa transfereixi les vostres dades personals a un altre responsable del tractament. Només és possible exercir aquest dret quan el tractament estigui basat en l’execució d’un contracte o en el seu consentiment i el tractament es faci mitjançant mitjans automatitzats.

Dret a la limitació del tractament: Teniu dret a sol·licitar-nos que suspenguem el tractament de les vostres dades quan: impugneu l’exactitud de les dades, mentre que BANDERT PARTNERS, S.L. verifica aquesta exactitud; hagi exercit el dret d’oposició al tractament de les dades, mentre es verifica si els motius legítims de BANDERT PARTNERS, S.L. prevalen sobre els seus com a interessat.

En qualsevol moment, podrà exercir aquests Drets, mitjançant escrit i acreditant la seva personalitat adreçada al responsable del tractament a l’adreça assenyalada anteriorment, o a través de l’adreça de correu electrònic: pepitabandert@gmail.com.

A més, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control, cas en què l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals infringeix la legislació aplicable.

Seguretat i emmagatzematge de les dades

Mantindrem les dades durant el temps estrictament necessari per a la prestació del servei sol·licitat i mentre el titular no sol·liciti la seva eliminació, adoptant les mesures adequades de caràcter tècnic i organitzatiu contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidentals, fent tot el possible per protegir-los i mantenir-los de manera segura.

Quines dades personals compartim amb tercers?

No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos en què hi hagi una obligació legal o comunicació necessària per poder prestar-li el servei sol·licitat adequadament. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.

ReservarBookReservar
This site is registered on wpml.org as a development site.